Székhelyszolgáltatás profi módon

Első kőrben érdemes tisztázni a székhelyszolgáltatás fogalmát. Ehhez tisztában kell lenni azzal, hogy minden cégnek bejegyzett székhelye, irodája van. Ez a cég levelezési címe is, az iroda, ahol az üzleti és hivatalos iratok átvétele, érkeztetése, őrzése zajlik, illetve ahol az egyéb jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesülnek. Ezt a helyet cégtáblával kell megjelölni, ez a központi döntéshozatal, ügyintézés helye. Ha a székhely nem azonos a központi ügyintézés helyével, azt a létesítő okiratban és a cégjegyzékben fel kell tüntetni. A telephely a tevékenység gyakorlásának a színhelye. Egy vállalkozás sem működhet székhely nélkül. Ha egy cégnek nincs rendelkezésére álló székhely, csupán a telephely, igénybe vehet, bérelhet. Vannak erre szakosodott vállalkozások. A székhelyszolgáltatás az a gazdasági, üzletszerű tevékenység ahol a szolgáltató az adózó megbízásából gondoskodik annak üzleti és hivatalos iratainak munkaidőben történő átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról és a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről. Ez a szolgáltatás, mely ugyan rendelkezik némi költségvonzattal, nagyban megkönnyíti a vállalkozók terheit. Az idő pénz és, ha profi szakemberekre bízzuk ilyen jellegű ügyeinket időt, stresszt spórolhatunk meg magunknak. Ez esetben határozatlan idejű szerződést kell kötni, mellyel a székhelyszolgáltatót megbízzuk tevékenysége gyakorlására. A székhelyet a cégünknek a szolgáltató biztosítja, azonban az ingatlant ténylegesen nem használjuk. Ilyen szolgáltatás igénybevételekor cégvezetőként több teher is lemegy a vállunkról.